પ્રયત્ન વ્યક્તિત્વમાંથી સુગંધ આવે તેવા કરવા જોઈએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રયત્ન વ્યક્તિત્વમાંથી સુગંધ આવે તેવા કરવા જોઈએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રયત્ન વ્યક્તિત્વમાંથી સુગંધ આવે તેવા કરવા જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0