આ વાત સાથે તો તમે પણ સહેમત થશો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત સાથે તો તમે પણ સહેમત થશો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત સાથે તો તમે પણ સહેમત થશો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0