પોતના પર વિશ્વાસ હશે તો બીજાનો વિશ્વાસ જીતવામાં જરાય વાર નહિ લાગે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પોતના પર વિશ્વાસ હશે તો બીજાનો વિશ્વાસ જીતવામાં જરાય વાર નહિ લાગે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પોતના પર વિશ્વાસ હશે તો બીજાનો વિશ્વાસ જીતવામાં જરાય વાર નહિ લાગે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0