કોઈપણ ને મદદ કરવા માટે બસ તમારી ઈચ્છા જરૂરી હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કોઈપણ ને મદદ કરવા માટે બસ તમારી ઈચ્છા જરૂરી હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોઈપણ ને મદદ કરવા માટે બસ તમારી ઈચ્છા જરૂરી હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0