ભૂલ એ કરેલા પ્રયત્નોનું પ્રમાણ છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભૂલ એ કરેલા પ્રયત્નોનું પ્રમાણ છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભૂલ એ કરેલા પ્રયત્નોનું પ્રમાણ છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0