જીવનમાં ધીરજ ખુબ જરૂરી છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવનમાં ધીરજ ખુબ જરૂરી છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનમાં ધીરજ ખુબ જરૂરી છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0