અપેક્ષા રાખવાથી મેળ નહિ પડે તમારે જાતે અનુકૂળ થવું પડશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

અપેક્ષા રાખવાથી મેળ નહિ પડે તમારે જાતે અનુકૂળ થવું પડશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

અપેક્ષા રાખવાથી મેળ નહિ પડે તમારે જાતે અનુકૂળ થવું પડશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0