વ્યક્તિત્વ ઘણું મહત્વનું છે. લોકો એજ યાદ રાખે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વ્યક્તિત્વ ઘણું મહત્વનું છે. લોકો એજ યાદ રાખે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વ્યક્તિત્વ ઘણું મહત્વનું છે. લોકો એજ યાદ રાખે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0