કોઈનું સારું કરવાની ભાવનાથી જ સારા કામની શરૂઆત થાય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કોઈનું સારું કરવાની ભાવનાથી જ સારા કામની શરૂઆત થાય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોઈનું સારું કરવાની ભાવનાથી જ સારા કામની શરૂઆત થાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0