આપવાનો ભાવ મધ્યમાં છે અહીં અને તેના માટે કોઈ ચોક્કસ પદની જરૂર નથી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપવાનો ભાવ મધ્યમાં છે અહીં અને તેના માટે કોઈ ચોક્કસ પદની જરૂર નથી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપવાનો ભાવ મધ્યમાં છે અહીં અને તેના માટે કોઈ ચોક્કસ પદની જરૂર નથી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0