પ્રયત્નો ઘણીવાર આપણે જ છોડી દેતા હોઈએ છીએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રયત્નો ઘણીવાર આપણે જ છોડી દેતા હોઈએ છીએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રયત્નો ઘણીવાર આપણે જ છોડી દેતા હોઈએ છીએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0