આત્મવિશ્વાસ આ પ્રમાણે જ ધીમે ધીમે વધારી શકાય.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આત્મવિશ્વાસ આ પ્રમાણે જ ધીમે ધીમે વધારી શકાય.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આત્મવિશ્વાસ આ પ્રમાણે જ ધીમે ધીમે વધારી શકાય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0