સંબંધોમાં પણ સમયાંતરે એકબીજાને આપવામાં આવતી છૂટ સંબંધોનું આયુષ્ય વધારે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સંબંધોમાં પણ સમયાંતરે એકબીજાને આપવામાં આવતી છૂટ સંબંધોનું આયુષ્ય વધારે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સંબંધોમાં પણ સમયાંતરે એકબીજાને આપવામાં આવતી છૂટ સંબંધોનું આયુષ્ય વધારે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0