હંમેશા એટલે જ વર્તનના ગુણને વિકસાવવાનું કહેવામાં આવે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હંમેશા એટલે જ વર્તનના ગુણને વિકસાવવાનું કહેવામાં આવે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હંમેશા એટલે જ વર્તનના ગુણને વિકસાવવાનું કહેવામાં આવે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0