શબ્દો લેખિત હોય કે ઉચ્ચરિત હંમેશા મહત્વના હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

શબ્દો લેખિત હોય કે ઉચ્ચરિત હંમેશા મહત્વના હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

શબ્દો લેખિત હોય કે ઉચ્ચરિત હંમેશા મહત્વના હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0