સમજદાર વ્યક્તિની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે સમજવાની જરૂર છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમજદાર વ્યક્તિની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે સમજવાની જરૂર છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમજદાર વ્યક્તિની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે સમજવાની જરૂર છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0