જીવનમાં ક્યારેક પ્રાર્થના પરોક્ષ રૂપે પણ કામ કરે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવનમાં ક્યારેક પ્રાર્થના પરોક્ષ રૂપે પણ કામ કરે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનમાં ક્યારેક પ્રાર્થના પરોક્ષ રૂપે પણ કામ કરે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0