સત્યની તાકાત જ જુદી છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સત્યની તાકાત જ જુદી છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સત્યની તાકાત જ જુદી છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0