ધીરજ ખુબ જરૂરી છે. જો એ હોય તો દરેક વસ્તુ મળે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ધીરજ ખુબ જરૂરી છે. જો એ હોય તો દરેક વસ્તુ મળે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ધીરજ ખુબ જરૂરી છે. જો એ હોય તો દરેક વસ્તુ મળે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0