ક્યારેક અશક્યને પામવામાં આપણે જે શક્ય છે એને નજરઅંદાજ કરી દઈએ છીએ માટે આ વાત સમજવી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ક્યારેક અશક્યને પામવામાં આપણે જે શક્ય છે એને નજરઅંદાજ કરી દઈએ છીએ માટે આ વાત સમજવી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ક્યારેક અશક્યને પામવામાં આપણે જે શક્ય છે એને નજરઅંદાજ કરી દઈએ છીએ માટે આ વાત સમજવી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0