આત્મવિશ્વાસના ગુણને ખરેખર કેળવવો જોઈએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આત્મવિશ્વાસના ગુણને ખરેખર કેળવવો જોઈએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આત્મવિશ્વાસના ગુણને ખરેખર કેળવવો જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0