જવાબ મળે જ છે પણ એના માટે આપણે સવાલ સમજવા પડે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જવાબ મળે જ છે પણ એના માટે આપણે સવાલ સમજવા પડે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જવાબ મળે જ છે પણ એના માટે આપણે સવાલ સમજવા પડે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0