ગમે તેવી મુસીબતમાં હોવ બસ હસતા રહો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ગમે તેવી મુસીબતમાં હોવ બસ હસતા રહો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ગમે તેવી મુસીબતમાં હોવ બસ હસતા રહો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0