આપણને મળેલા સંસ્કાર એ એવું શિક્ષણ છે જે ક્યારેય ભુલાવાનું નથી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપણને મળેલા સંસ્કાર એ એવું શિક્ષણ છે જે ક્યારેય ભુલાવાનું નથી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપણને મળેલા સંસ્કાર એ એવું શિક્ષણ છે જે ક્યારેય ભુલાવાનું નથી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0