આ આખીય વાત આપણને સ્વભાવમાં અનુકૂળતા સૂચવે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ આખીય વાત આપણને સ્વભાવમાં અનુકૂળતા સૂચવે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ આખીય વાત આપણને સ્વભાવમાં અનુકૂળતા સૂચવે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0