જીવનમાં સમજણ ખુબ અગત્યની છે, તેના કારણે ઘણું સરળ થઇ જાય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવનમાં સમજણ ખુબ અગત્યની છે, તેના કારણે ઘણું સરળ થઇ જાય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનમાં સમજણ ખુબ અગત્યની છે, તેના કારણે ઘણું સરળ થઇ જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0