પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હોય કે વિપરીત નિર્ણય આપણે કરવાનો છે એટલે શાંતિથી એકવાર વિચારી લેવું પછી બધું સરળ થઇ જશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હોય કે વિપરીત નિર્ણય આપણે કરવાનો છે એટલે શાંતિથી એકવાર વિચારી લેવું પછી બધું સરળ થઇ જશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હોય કે વિપરીત નિર્ણય આપણે કરવાનો છે એટલે શાંતિથી એકવાર વિચારી લેવું પછી બધું સરળ થઇ જશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0