જીવનની દરેક ક્ષણ સુંદર જીવન બનાવવા પાછળ વિતાવો, સારા બનવા પ્રયત્ન કરો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવનની દરેક ક્ષણ સુંદર જીવન બનાવવા પાછળ વિતાવો, સારા બનવા પ્રયત્ન કરો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનની દરેક ક્ષણ સુંદર જીવન બનાવવા પાછળ વિતાવો, સારા બનવા પ્રયત્ન કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0