વિચારની તાકાત જ અલગ છે. તેના થકી ઘણા મોટા કર્યો થયા છે અને થતા રહેશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિચારની તાકાત જ અલગ છે. તેના થકી ઘણા મોટા કર્યો થયા છે અને થતા રહેશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિચારની તાકાત જ અલગ છે. તેના થકી ઘણા મોટા કર્યો થયા છે અને થતા રહેશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0