સ્વાભાવિક છે કે અનુભવ લેવા વ્યક્તિએ પોતે ક્રિયામાં સમ્મેલિત થવું પડે છે જ્યારે પુસ્તકોમાં મોટાભાગે સૂચન કર્યા હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સ્વાભાવિક છે કે અનુભવ લેવા વ્યક્તિએ પોતે ક્રિયામાં સમ્મેલિત થવું પડે છે જ્યારે પુસ્તકોમાં મોટાભાગે સૂચન કર્યા હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સ્વાભાવિક છે કે અનુભવ લેવા વ્યક્તિએ પોતે ક્રિયામાં સમ્મેલિત થવું પડે છે જ્યારે પુસ્તકોમાં મોટાભાગે સૂચન કર્યા હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0