મારા અનુભવથી આટલું જાણી શક્યો છું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મારા અનુભવથી આટલું જાણી શક્યો છું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મારા અનુભવથી આટલું જાણી શક્યો છું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0