સજ્જન પુરુષો સાથે બને એટલી સંગત કરવી. જીવનમાં ક્યારેક સાચી દિશા એમના થકી મળી જતી હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સજ્જન પુરુષો સાથે બને એટલી સંગત કરવી. જીવનમાં ક્યારેક સાચી દિશા એમના થકી મળી જતી હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સજ્જન પુરુષો સાથે બને એટલી સંગત કરવી. જીવનમાં ક્યારેક સાચી દિશા એમના થકી મળી જતી હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0