આ સમજણ આવતા વાર લાગી શકે પરંતુ જેટલું જલ્દી શીખીયે એટલું આપણા માટે સારું છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ સમજણ આવતા વાર લાગી શકે પરંતુ જેટલું જલ્દી શીખીયે એટલું આપણા માટે સારું છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ સમજણ આવતા વાર લાગી શકે પરંતુ જેટલું જલ્દી શીખીયે એટલું આપણા માટે સારું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0