ઠોકર વાગવી કુદરતી હોઈ શકે પરંતુ ફરી બેઠા થઈને આગળ વધવું તો તમારા જ હાથમાં છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઠોકર વાગવી કુદરતી હોઈ શકે પરંતુ ફરી બેઠા થઈને આગળ વધવું તો તમારા જ હાથમાં છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઠોકર વાગવી કુદરતી હોઈ શકે પરંતુ ફરી બેઠા થઈને આગળ વધવું તો તમારા જ હાથમાં છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0