સમય કેવો પણ ચાલતો હોય બસ હિંમત મધ્યમાં છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમય કેવો પણ ચાલતો હોય બસ હિંમત મધ્યમાં છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમય કેવો પણ ચાલતો હોય બસ હિંમત મધ્યમાં છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0