સમય દરેકનો સરખો જ હોય છે દરેક વ્યક્તિ પોતાની રીતે તેને વધુ સારો બનાવે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમય દરેકનો સરખો જ હોય છે દરેક વ્યક્તિ પોતાની રીતે તેને વધુ સારો બનાવે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમય દરેકનો સરખો જ હોય છે દરેક વ્યક્તિ પોતાની રીતે તેને વધુ સારો બનાવે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0