જતું કરવાથી પણ જીત તો મેળવી જ શકાય, બસ જરૂર વધુ સમજવાની હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જતું કરવાથી પણ જીત તો મેળવી જ શકાય, બસ જરૂર વધુ સમજવાની હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જતું કરવાથી પણ જીત તો મેળવી જ શકાય, બસ જરૂર વધુ સમજવાની હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0