સતત મનમાં ચાલુ રહેતી ઈચ્છાઓ જ ક્યારેક શાંતિ નથી લેવા દેતી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સતત મનમાં ચાલુ રહેતી ઈચ્છાઓ જ ક્યારેક શાંતિ નથી લેવા દેતી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સતત મનમાં ચાલુ રહેતી ઈચ્છાઓ જ ક્યારેક શાંતિ નથી લેવા દેતી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0