વિચારોને અનુસરવું પહેલું ડગલું છે અને તેને સમર્પિત થઇ જવું બીજું. તેના થકી ક્રાંતિ આવી શકે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિચારોને અનુસરવું પહેલું ડગલું છે અને તેને સમર્પિત થઇ જવું બીજું. તેના થકી ક્રાંતિ આવી શકે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિચારોને અનુસરવું પહેલું ડગલું છે અને તેને સમર્પિત થઇ જવું બીજું. તેના થકી ક્રાંતિ આવી શકે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0