ખુબ માર્મિક વાત છે. બરાબર મર્મ પકડજો વાતનો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખુબ માર્મિક વાત છે. બરાબર મર્મ પકડજો વાતનો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખુબ માર્મિક વાત છે. બરાબર મર્મ પકડજો વાતનો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0