સંબંધ સહજ રીતે જ સુંદર હોય તો તેની વાત જ જુદી હોય છે કારણકે તેમાં મજબૂતાઈ હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સંબંધ સહજ રીતે જ સુંદર હોય તો તેની વાત જ જુદી હોય છે કારણકે તેમાં મજબૂતાઈ હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સંબંધ સહજ રીતે જ સુંદર હોય તો તેની વાત જ જુદી હોય છે કારણકે તેમાં મજબૂતાઈ હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0