આ ત્રણેયને શરૂઆતથી જ પ્રાધાન્ય આપવામાં બુદ્ધિમાની છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ ત્રણેયને શરૂઆતથી જ પ્રાધાન્ય આપવામાં બુદ્ધિમાની છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ ત્રણેયને શરૂઆતથી જ પ્રાધાન્ય આપવામાં બુદ્ધિમાની છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0