પ્રશ્નો થવા સ્વાભાવિક છે પરંતુ તેના ઉત્તર મેળવી અંતિમ સ્વરૂપને પામવું પણ એટલું જ અગત્યનું છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રશ્નો થવા સ્વાભાવિક છે પરંતુ તેના ઉત્તર મેળવી અંતિમ સ્વરૂપને પામવું પણ એટલું જ અગત્યનું છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રશ્નો થવા સ્વાભાવિક છે પરંતુ તેના ઉત્તર મેળવી અંતિમ સ્વરૂપને પામવું પણ એટલું જ અગત્યનું છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0