સુંદર હોવાની સાચી વ્યાખ્યા આ છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સુંદર હોવાની સાચી વ્યાખ્યા આ છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સુંદર હોવાની સાચી વ્યાખ્યા આ છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0