પહેલેથી આ વાત પર ઘણી ચર્ચા થઇ છે. પણ અંતે હું તો આ વાત સમજ્યો છું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પહેલેથી આ વાત પર ઘણી ચર્ચા થઇ છે. પણ અંતે હું તો આ વાત સમજ્યો છું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પહેલેથી આ વાત પર ઘણી ચર્ચા થઇ છે. પણ અંતે હું તો આ વાત સમજ્યો છું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0