ખુબ માર્મિક વાત છે પણ સમજવાનો ચોક્કસ પ્રયત્ન કરજો

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખુબ માર્મિક વાત છે પણ સમજવાનો ચોક્કસ પ્રયત્ન કરજો

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખુબ માર્મિક વાત છે પણ સમજવાનો ચોક્કસ પ્રયત્ન કરજો #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0