સમયને પણ સાહેબ ક્યારેક સમય આપવો પડે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સમયને પણ સાહેબ ક્યારેક સમય આપવો પડે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સમયને પણ સાહેબ ક્યારેક સમય આપવો પડે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0