જીવન જીવવું અને વ્યતીત કરવું એમાં ઘણો મોટો તફાવત છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવન જીવવું અને વ્યતીત કરવું એમાં ઘણો મોટો તફાવત છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવન જીવવું અને વ્યતીત કરવું એમાં ઘણો મોટો તફાવત છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0