વિચાર થકી જ આસપાસનું વિશ્વ રચાતું હોય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિચાર થકી જ આસપાસનું વિશ્વ રચાતું હોય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિચાર થકી જ આસપાસનું વિશ્વ રચાતું હોય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0