સહયોગ કરવાનો ગુણ ન હોય તો કેળવવો જોઈએ પણ સહયોગ તો કરવો જ જોઈએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સહયોગ કરવાનો ગુણ ન હોય તો કેળવવો જોઈએ પણ સહયોગ તો કરવો જ જોઈએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સહયોગ કરવાનો ગુણ ન હોય તો કેળવવો જોઈએ પણ સહયોગ તો કરવો જ જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0